Centar za punu svjesnost

Adresa
Kralja Petra I Karađorđevića 11
78000 Banja Luka
Telefon: +387 65 033 156
E-mail: office@centarzapunusvjesnost.org