Prof. dr Igor Krnetić

doktor psiholoških nauka i univerzitetski profesor, RE&KBT, ACT i CFT terapeut, posvećen istraživanju i primjeni pune svjesnosti od 2009. godine, te začetnik trećeg talasa kognitivno-bihejvioralnih terapija na prostoru bivše Jugoslavije i začetnik opšteg pokreta kognitivno-bihejvioralnih terapija u Bosni i Hercegovini. Na Albert Elis institutu u Nju Jorku školovan je za edukovanje i superviziranje profesionalaca, nakon čega je postao prvi stručnjak iz Bosne i Hercegovine i drugi na Balkanu koji je stekao status akreditovanog internacionalnog supervizora za edukaciju iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije. Registrovao je prvu privatnu psihološku praksu u Bosni i Hercegovini Savjetovanje Krnetić. Takođe je zaposlen na Univerzitetu u Banjoj Luci (Studijski program psihologija, Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci), u zvanju profesora na predmetima iz oblasti psihoterapije i psihopatologije.

Nakon što je 2011. godine učestvovao na nizu predavanja i radionica iz ACT koje je u Istanbulu vodio Steven C. Hayes, kao i na edukacijama iz CFT koje je u Cirihu i Darbiju vodio Paul Gilbert, započeo je sa prenošenjem stečenog znanja kolegama iz regiona u obliku iskustvenih radionica, a zatim narednih godina i u obliku edukacija za primjenu trećeg talasa u praksi, uz kontinuirano profesionalno usavršavanje za primjenu trećeg talasa (ACT, CFT, FAP, DBT…) na brojim edukacijama u inostranstvu. VIše detalja o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju nalazi se ovdje.

Takođe je bio začetnik i opšteg pokreta kognitivno-bihejvioralnih terapija u Bosni i Hercegovini, pošto je 2001. godine organizovao edukaciju iz bihejvioralne terapije u saradnji sa prof. dr Jezdimirom Zdravkovićem, a zatim je iste godine organizovao i prvu edukaciju iz RE&KBT u Bosni i Hercegovini u saradnji sa dr Zoricom Marić, da bi 2002. godine osnovao Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju, a 2004. godine registrovao prvu privatnu praksu u BiH koja se bavi primjenom kognitivno-bihejvioralnih terapija, koja je ujedno bila i prva registrovana privatna psihološka praksu u BiH uopšte, te je 2007. godine osnovao prvi Centar za kognitivno-bihejvioralnu terapiju u Bosni i Hercegovini u okviru kojeg se izvodi četvorogodišnja edukacije stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja za primjenu kognitivno-bihejvioralne terapije.

Od 2011. godine do danas je sproveo više od 50 treninga iz trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije i edukovao više od 600 profesionalaca u brojnim gradovima bivše Jugoslavije (Banja Luka, Sarajevo, Beograd, Novi Sad, Zagreb, Split, Rijeka i Ljubljana), kao i u Ugandi (Kampala).
Treninge iz ACT održava i online.

Centar za punu svjesnost osnovao je u saradnji sa učenikom i kolegom Mariom Maričićem, vođen idejom istraživanja, unapređenja, primjene i promocije učenja korištenja pune svjesnosti u svakodnevnom životu i u okviru trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije, kao i razvoja profesionalne zajednice kogntivno-bihejvioralnih terapeuta i naučnika u regionu, te pomaganja mladim kolegama i studentima da započnu svoju karijeru psihoterapeuta i psiholoških savjetnika. U skladu sa tom idejom, finansirao je osnivanje i registraciju Centra za punu svjesnost i obezbijedio prostor u kojem se odvijaju aktivnosti psihološkog savjetovanja i edukacije za primjenu pune svjesnosti u svakodnevnom životu.

 

Mario Maričić

psiholog i predsjednik Centra za punu svjesnost. Kvalifikovan je za primjenu kognitivno – bihejvioralne terapije pod mentorskom supervizijom. U svom radu koristi spoj principa bihejvioralne nauke i istočnjačke filozofije i mudrosti u okviru psihoterapijskih modaliteta trećeg talasa bihejvioralnih terapija, zasnovanih na punoj svjesnosti. Bazične i napredne vještine iz terapije pune svjesnosti, pored dr Igora Krnetića, učio je i od jednog od osnivača terapije prihvatanjem i posvećenošću dr Kelly G. Wilson (SAD), kao i od dr Russ Harris (Australija).

Dobitnik je jedne od pet stipendija koje se dodjeljuju u svijetu za zemlje u razvoju od strane svjetske Asocijacije za kontekstualno bihejvioralnu nauku (ACBS WC13, Berlin 2015). Jedan je od osnivača i koordinatora (2012 – 2015) projekta Glas Ludila u Eteru – Banja Luka koji se sprovodi i danas. Specijalizovan je za facilitaciju grupa podrške za osobe koje čuju glasove ili imaju druge neobične doživljaje. “Hearing voices” pristup i principe učio je od dr Dirk Corstens, psihijatar (Holandija), Rachel Waddingham, osoba koja čuje glasove (Velika Britanija), Slobodanka Popović, psiholog (Velika Britanija) i Adi Hasanbašić, psiholog (Sarajevo).

Psihoterapiju i podučavanje pune svjesnosti posmatra kao proces prevazilaženja aktuelnih poteškoća, uz aktivno osmišljavanje i kreiranje smislenog i vitalnog života u skladu sa ličnim vrijednostima.