Besplatno savjetovalište za studente

 

Besplatno savjetovalište za studente je projekat koji je 2014. godine pokrenuo Centar za punu svjesnost, a koji za cilj ima pružanje naučno i empirijski zasnovanih psiholoških tretmana, kao i podrške i pomoći, svim studentima koji žele da prevaziđu svoje psihološke probleme, emocionalne patnje i ponašajne blokade, te da unaprijede svoje psihološke vještine i sposobnosti, i pronađu vrijednosti i smisao u svom životu.

U saradnji sa kvalifikovanim psiholozima iz svih država bivše Jugoslavije u kojim se govori naš jezik, a koji su edukovani za primjenu KBT u okviru četvorogodišnje postdiplomske edukacije Centra za KBT, pružamo mogućnost potpuno besplatnih online usluga psihološkog savjetovanja svim studentima koji govore naš jezik.

Koordinator rada savjetovališta i voditelj redovnih intervizija za psihologe koji su angažovani u Centru za punu svjesnost je Slađana Milićević, predsjednica Centra za punu svjesnost. Psiholozi koji su angažovani u Centru za punu svjesnost rade pod kontinuiranom supervizijom dr Igora Krnetića, doktora psiholoških nauka i akreditovanog supervizora za KBT, začetnika trećeg talasa KBT u bivšoj Jugoslaviji.

Svi studenti koji govore naš jezik i studiraju na bilo kojem univerzitetu u državama bivše Jugoslavije ili inostranstvu, mogu se obratiti za besplatno online psihološko savjetovanje, kao i za besplatno psihološko savjetovanje u našim prostorijama, povodom bilo kojeg problema povodom kojeg se osjećaju blokirano da žive smislen život koji bi za njih bio život vrijedan življenja.

Da biste zakazali termin kontaktirajte nas na savjetovalistezastudente@centarzapunusvjesnost.org