Osnivači

 

Dr Igor Krnetić je međunarodno i lokalno sertifikovan terapeut i supervizor za kognitivno-bihejvioralne terapije, začetnik kognitivno-bihejvioralnih terapija u Bosni i Hercegovini i začetnik trećeg talasa kognitivno-bihejvioralnih terapija na prostoru bivše Jugoslavije.

KBT u svom kliničkom radu primenjuje od 2002. godine, a edukaciju i superviziju za primjenu KBT sprovodi od 2007. godine. Treći talas KBT primjenjuje od 2009. godine, a učio ga je od osnivača ACT-a Stevena C. Hayesa, Kelly G. Wilsona i Kirk D. Stroshala, kao i od osnivača CFT-a Paul Gilberta. Od 2011. godine edukuje i supervizira kolege psihologe i psihijatare iz bivše Jugoslavije za primjenu trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije.

Do danas je sproveo više od 50 treninga iz trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije i edukovao više od 700 profesionalaca u brojnim gradovima bivše Jugoslavije (Banja Luka, Sarajevo, Beograd, Novi Sad, Zagreb, Split, Rijeka i Ljubljana), kao i u Ugandi (Kampala).

Bivši je univerzitetski profesor psihopatologije i psihoterapije. Dao je otkaz na fakultetu da bi se u potpunosti posvetio psihoterapijskoj praksi.

Centar za punu svjesnost osnovao je u saradnji sa učenikom i kolegom Mariom Maričićem, vođen idejom unapređenja, primjene i promocije učenja korištenja pune svjesnosti u svakodnevnom životu, kao i razvoja profesionalne zajednice kogntivno-bihejvioralnih terapeuta i naučnika u regionu, te pomaganja mladim kolegama i studentima da započnu svoju karijeru psihoterapeuta i psiholoških savjetnika. U skladu sa tom idejom, finansirao je osnivanje i registraciju Centra za punu svjesnost, obezbijedio prostor u kojem se odvijaju aktivnosti psihološkog savjetovanja i edukacije za primjenu pune svjesnosti u svakodnevnom životu, te kontinuirano pruža pro bono superviziju savjetnika koji su angažovani u Centru za punu svjesnost.

Mario Maričić je psiholog kvalifikovan za primjenu kognitivno – bihejvioralne terapije pod mentorskom supervizijom. U svom radu koristi spoj principa bihejvioralne nauke i istočnjačke filozofije i mudrosti u okviru psihoterapijskih modaliteta trećeg talasa bihejvioralnih terapija, zasnovanih na punoj svjesnosti. Bazične i napredne vještine iz terapije pune svjesnosti, pored dr Igora Krnetića, učio je i od jednog od osnivača terapije prihvatanjem i posvećenošću dr Kelly G. Wilson (SAD), kao i od dr Russ Harris (Australija).

Dobitnik je jedne od pet stipendija koje se dodjeljuju u svijetu za zemlje u razvoju od strane svjetske Asocijacije za kontekstualno bihejvioralnu nauku (ACBS WC13, Berlin 2015). Jedan je od osnivača i koordinatora (2012 – 2015) projekta Glas Ludila u Eteru – Banja Luka. Specijalizovan je za facilitaciju grupa podrške za osobe koje čuju glasove ili imaju druge neobične doživljaje. “Hearing voices” pristup i principe učio je od dr Dirk Corstens, psihijatar (Holandija), Rachel Waddingham, osoba koja čuje glasove (Velika Britanija), Slobodanka Popović, psiholog (Velika Britanija) i Adi Hasanbašić, psiholog (Sarajevo).

Kognitivno-bihejvioralnu terapiju i podučavanje pune svjesnosti posmatra kao proces prevazilaženja aktuelnih poteškoća, uz aktivno osmišljavanje i kreiranje smislenog i vitalnog života u skladu sa ličnim vrijednostima.

Napustio je Centar za punu svjesnost da bi se posvetio primjeni principa trećeg talasa KBT u korporativnom kontekstu.